แพลเลต.com

แพลเลตไม้

แพลเลตไม้แพลเลตไม้เป็นแพลเลตที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการขนส่ง วัสดุที่นำมาผลิตเป็นแพลเลตหาได้ง่าย แข็งแรง ทนทาน ราคาไม่แพง ใช้ระยะเวลาในการผลิตแพลเลตรวดเร็ว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มักจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ ความชื้น แมลง และเสี้ยนไม้ที่จะทำให้ตัวสินค้าเกิดความเสียหายก่อนที่่่จะนำส่งออกไปยังต่างประเทศ ไม้ที่นำมาผลิตเป็นแพลเลตอาจเกิดการบิด โก่ง โค้งงอได้ แพลเลตไม้มีหลากหลายให้เลือกสามารถเลือกใช้ตามลักษณะการใช้งานและการวางสินค้าแพลเลตไม้มีทั้งหมด 2 แบบคือ- แพลเลตไม้แบบไม้คาน จะเข้าได้ 2 ทาง- แพลเลตไม้แบบขาลูกเต๋า จะเข้าได้ 4 ทางข้อดีของแพลเลตไม้- เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่าย ระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว- ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้- รับน้ำหนักสินค้าได้ประมาณ 1 – 2 ตัน- สามารถซ่อมแซมได้ เก็บรักษาดูแลง่ายข้อเสียของแพลเลตไม้- ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน- ปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ แมลง ปลวก มอด เสี้ยนไม้ ความชื้น- อาจแตกหรือหักได้เมื่อบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเกินไป- ไม้อาจบิด โก่งหรือโค้งงอได้

ไม้แพลเลต

ไม้แพลเลตไม้แพลเลต หรือไม้เบญจพรรณ ไม้ยางพาราแปรรูป ที่ผ่านอัดอบน้ำยากันปลวก มอด แมลง ไม่มีความชื้นหรือเชื้อราในเนื้อไม้ มีทั้งไม้แผ่นและไม้ท่อนพร้อมส่ง สามารถนำไปผลิตเป็นพาเลทหรือนำไปขายเป็นแบบไม้แผ่นได้ มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามลักษณะการใช้ สามารถส่งออกได้ข้อดีของไม้แพลเลต- มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามขนาดและลักษณะของการใช้งาน- สามารถเก็บสต็อกไว้ได้- ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก มอด แมลง ความชื้น เชื้อรา- สามารถส่งออกได้ ผ่านมาตราฐาน IPPCข้อเสียของไม้แพลเลต- อาจเกิดความชื้นและเชื้อราได้ ถ้ามีการเก็บในที่ที่มีความชื้นหรือโดนละอองฝน- หัวไม้อาจแตก ไม้อาจบิด หรือ โก่ง งอได้

ลังไม้

ลังไม้ลังไม้ เป็นอีกทางเลือกเช่นกันที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมการขนส่ง ทำจากไม้ ตีปิดข้างด้วยไม้อัดหนาประมาณ 6 – 10 มิลลิเมตร มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน มีความแข็งแรง ทนทาน ราคาไม่แพง สามารถบรรจุสินค้าได้หลายประเภท เช่น เหล็ก เหล็กเส้น ท่อ ฯลฯ ลังไม้อาจมีปัญหาเรื่อง แมลง ปลวก มอด เชื้อรา ความชื้นในเนื้อไม้ วัสดุที่นำผลิตเป็นลังไม้หาได้ง่ายข้อดีของลังไม้- มีความแข็งแรง ทนทาน- สะดวกในการบรรจุสินค้าที่จะทำการบรรจุหรือส่งออก- สามารถซ่อมแซมได้ ดูแลและเก็บรักษาง่าย ทำความสะอาดได้- ใช้บรรจุสินค้าแทนวางบนพาเลทข้อเสียของลังไม้- อาจเกิดปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ ปลวก มอด แมลง ความชื้นได้- ลังไม้อาจแตกหรือหักได้ถ้ารับน้ำหนักมากเกินขนาด

Scroll to Top