แพลเลตไม้แบบคานเว้า

b_234_156_16777215_0_stories_kornrada_4-way-stringers_4-way-stringers_wood-pallet_2 b_234_156_16777215_0__image_wood-pallets-004
b_234_156_16777215_0_stories_kornrada_4-way-stringers_4-way-stringers_wood-pallet_5 b_234_156_16777215_0_stories_kornrada_4-way-stringers_4-way-stringers_wood-pallet_4


แพลเลตไม้แบบคานเว้า

เป็นแพลเลตที่ถูกออกแบบมาให้เพื่อรถฟอร์คลิฟ สามารถนำงาของรถ เสียบเข้าได้ทั้งสี่ทิศทาง และเป็นแพลเลตที่สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ประมาณ 1 - 1.5 ตัน นอกจากนี้ยังเป็นแพลเลตที่ส่งออกได้ ผ่านมาตราฐานของอุตสาหกรรมการขนส่ง และมาตราฐาน IPPC และผ่านการอัดอบน้ำยากัน ปลวก มอด แมลง และกันเชื้อราในเนื้อไม้ และยังสามารถเก็บดูแลรักษาง่าย ซ่อมแซมได้

 

ข้อดีของแพลเลตไม้แบบคานเว้า

- ราคาถูก สินค้าที่นำมาทำเป็นแพลเลตหาได้ง่าย
- สามารถซ่อมแซมได้ และเก็บดูแลรักษาง่าย
- ผ่านมาตราฐานอุตสาหกรรมการขนส่ง และ มาตราฐาน IPPC
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักสินค้าได้ดี

 

ข้อเสียของแพลเลตไม้แบบคานเว้า

- อาจมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และ ภาวะโลกร้อน
- ไม้ที่นำมาทำเป็นแพลเลตอาจมีรอยแตก หัก หรือ บิด งอ ได้
- อาจมีปัญหาเรื่องความชื้น และเชื้อราบนเนื้อไม้ได้

Leave a Reply

Scroll to Top