แพลเลตโฟม

imagesCA0XTVAC imagesCAD9S4SD
foam-eps2 โฟมหุ้ม


แพลเลตโฟม

เป็นแพลเลตที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ เพราะมีน้ำหนักเบาแต่แข็ง ผลิตจากโฟมพลาสติก มีความยืดหยุ่น รับน้ำหนักได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม กันน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย อีกทั้งยังไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น เชื้อรา ปลวก มอด แมลง และยังสามารถช่วยลดปัญหาการตัดไม้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งออกไปยังต่างประเทศได้มาก

แพลเลตโฟมมี 2 แบบ คือ

1. แพลเลตโฟมล้วน เป็นแพลเลตที่ฉีดขึ้นรูป ตามความหนาแน่นของโฟม เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นแพลเลตแบบใช้ครั้งเดียว
2. แพลเลตโฟมหุ้มผิวพลาสติก เป็นแพลเลตที่หุ้มแผ่นพลาสติก PS ด้วยวิธีสุญญากาศที่ผิวด้านนอก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
แพลเลตให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

ข้อดีของแพลเลตโฟม

- เป็นแพลเลตที่มีน้ำหนักเบา ราคาไม่แพง
- ช่วยลดปัญหาเรื่องการตัดไม้
- ลดปัญหาเรื่อง ความชื้น เชื้อรา ปลวก มอด แมลง
- ลดปัญหาความเสียหายของสินค้ามากขึ้น
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ

ข้อเสียของแพลเลตโฟม

- อาจเกิดความเสียหายได้ เช่น การแตก ร้าว หรือหักได้ จากการเคลื่อนย้ายแพลเลต
- ไม่ย่อยสลาย ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เศษโฟมที่แตกหรือหักแล้วไม่ได้นำไป RECYCLE หรือนำไปทำลาย อาจทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

Leave a Reply

Scroll to Top