แพลเลตโฟม

imagesCA0XTVAC imagesCAD9S4SD
foam-eps2 โฟมหุ้ม

แพลเลตโฟม

เป็นแพลเลตที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ เพราะมีน้ำหนักเบาแต่แข็ง ผลิตจากโฟมพลาสติก มีความยืดหยุ่น รับน้ำหนักได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม กันน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย ?อีกทั้งยังไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น เชื้อรา ปลวก มอด แมลง และยังสามารถช่วยลดปัญหาการตัดไม้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งออกไปยังต่างประเทศได้มาก

แพลเลตโฟมมี 2 แบบ คือ

1. ? แพลเลตโฟมล้วน เป็นแพลเลตที่ฉีดขึ้นรูป ตามความหนาแน่นของโฟม เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นแพลเลตแบบใช้ครั้งเดียว
2. ? แพลเลตโฟมหุ้มผิวพลาสติก เป็นแพลเลตที่หุ้มแผ่นพลาสติก PS ด้วยวิธีสุญญากาศที่ผิวด้านนอก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
แพลเลตให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

ข้อดีของแพลเลตพลาสติก

– ? เป็นแพลเลตที่มีน้ำหนักเบา ราคาไม่แพง
– ? ช่วยลดปัญหาเรื่องการตัดไม้
– ? ลดปัญหาเรื่อง ความชื้น เชื้อรา ปลวก มอด แมลง
– ? ลดปัญหาความเสียหายของสินค้ามากขึ้น
– ? สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
– ? ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ

ข้อเสียของแพลเลตโฟม

– ? อาจเกิดความเสียหายได้ เช่น การแตก ร้าว หรือหักได้ จากการเคลื่อนย้ายแพลเลต
– ? ไม่ย่อยสลาย ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– ? เศษโฟมที่แตกหรือหักแล้วไม่ได้นำไป RECYCLE หรือนำไปทำลาย อาจทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.